Hoe COVID-19 en de blokkade van het Suezkanaal zorgen voor unieke logistieke uitdagingen!🚢

23 juli 2021 door Jean-PaulZonneplan is ontzettend hard gegroeid de laatste jaren. Om deze groei voort te kunnen zetten is een goed georganiseerde logistieke afdeling nodig. Waar de kleine installateur om de hoek al het materiaal inkoopt bij de groothandel, streven wij ernaar om direct bij de fabrikant in te kopen. Er geldt immers: hoe minder schakels in de keten van producent tot eindgebruiker, des te meer waarde wij toe kunnen voegen voor onze klant. En dat is exáct wat wij willen.

Ruim voordat COVID-19 in Nederland om de hoek kwam kijken, kregen wij al te maken met de eerste van vele uitdagingen die deze pandemie in ons logistiek proces teweegbrengt. Zo gaven de fabrieken in China begin 2020 al aan een lagere productiecapaciteit te hebben vanwege personeelsverzuim. In de loop van 2020 nam door de wereldwijde lockdown de online verkoop explosief toe (Quarts ; Kuehne+Nagel, 2021). Dit resulteerde tot een enorme toename van de Chinese export, terwijl hun import relatief laag bleef. Er vertrekken dus veel containers uit Azië naar Europa en de Verenigde Staten, maar komen relatief weinig containers weer terug. Dit containertekort heeft weer als effect dat fabrikanten moeilijk aan containers kunnen komen; met grote vertragingen tot gevolg. Onderstaande afbeeldingen geven weer wat voor invloed deze omstandigheden hebben op de leverbetrouwbaarheid, het gemiddeld aantal dagen vertraging van de vrachtschepen, en de kosten voor het verschepen van containers. Zie figuren 1, 2 en 3 (Bloomberg & Sea Intelligence, 2021).

Invloeden leverbetrouwbaarheid

Vanwege de grote vraag naar reguliere zeecontainers werd het aanbod buitengewoon schaars (Kuehne+Nagel, 2021). Samen met onze leverancier zijn we daarom gaan zoeken naar mogelijke alternatieven. In deze zoektocht kwamen we erachter dat er wel degelijk een creatieve oplossing bestond, namelijk: koelcontainers. Het enige obstakel betrof de afwijkende afmeting van de container ten opzichte van de reguliere containers; er passen namelijk minder pallets in. In overleg met onze fabrikant hebben we daarom de palletverpakkingen tijdelijk aangepast (zie figuur 4).
Aanpassing palletverpakking

Deze aanpassing in de palletverpakking heeft echter ook weer invloed op ons voorraadbeheer. Normaal gesproken distribueren wij panelen per 31 stuks en worden deze ook per 31 stuks van de voorraad afgeboekt. Door de nieuwe verpakkingseenheden moest een slimmere oplossing bedacht worden wat betreft onze systemen. In overleg met team Development hebben we het systeem zo aangepast, dat we de verpakkingswijze eenvoudig in het systeem kunnen verwerken en ons voorraadbeheer dus blijft kloppen. Dit hebben we gedaan door alle serienummers van de panelen te koppelen aan het palletnummer. Het voordeel hiervan is dat we geen nieuwe stock-keeping-units (SKU’s) hoeven te maken, waarmee onnodige handelingen vermeden kan worden.

Evergreen

23 maart 2021. Een groot vrachtschip genaamd de ‘Ever Given’(zie figuur 5) blokkeert de belangrijkste handelsverbinding van Azië naar Europa. Door het 193 kilometer lange Suezkanaal varen jaarlijks circa 20.000 vrachtschepen, goed voor 12% van de wereldwijde handel (Suezcanal.gov.eg). De file van inmiddels honderden schepen kan na 6 dagen hun reis weer vervolgen, onder andere richting de Rotterdamse haven. Na 2 weken stroomt hier een massa aan vrachtschepen binnen en door deze drukte kunnen de terminals de inkomende goederen niet meer verwerken. Een tweede probleem is dat een schaarste ontstaat in het aantal inzetbare vrachtwagens door de toegenomen vraag naar transportcapaciteit. Wederom met vertragingen tot gevolg.

Vanwege het tekort aan vrachtwagens, hebben wij de mogelijkheid onderzocht om de trein als transportmodaliteit te gebruiken. Dit hebben wij ook daadwerkelijk ingezet. Hierdoor hebben we deels kunnen voorkomen dat onze containers vertraging oplopen. Onze zonnepanelenleverancier is in feite verantwoordelijk voor het transport tot en met ons warehouse. Echter is het in deze situaties (COVID-19, containertekort, opstoppingen en tekort aan transport/opslag capaciteit) in het belang van Zonneplan om mee te denken met de leverancier, ondanks dat het buiten de formele verantwoordelijkheid van Zonneplan valt.

Bij het beheren van de supply chain is ons belangrijkste doel om door middel van samenwerking met interne- en externe partners een zo efficiënt mogelijke goederenstroom op te zetten. Door een disruptie van één of meerdere schakels in de keten worden alle partijen richting de klant negatief beïnvloed; en de impact van deze verstoring wordt groter naargelang deze naar de eindklant toe beweegt. De combinatie van COVID-19 disrupties vanuit de fabriek, haven en het wereldwijde containertekort, samen met overspannen inbound logistiek vanuit Rotterdam, is uniek en heeft de afgelopen anderhalf jaar voor uitdagende logistieke vraagstukken gezorgd. Door de groei van Zonneplan, en de toename van inkomende goederen vanuit onze leveranciers, is het van belang om de supply chain goed beheersbaar te houden. In de toekomst komt er dan ook steeds meer focus te liggen op het integraal beheren en het verbeteren van de supply chain.